DIGITAL

La impressió digital ofereix sobretot qualitat, una qualitat similar a la d’un document imprès per mètodes més tradicionals (òfset, etc.) amb l’avantatge que no es necessita cap tipus de material anterior a la impressió (fotolits, planxes…) i així s’abarateix el resultat final. Això fa possible per exemple, que es puguin realitzar petits tiratges en color d’una manera econòmica i ràpida, cosa que no és viable en el sistema òfset, quan parlem de tiratges curts.

Si imprimim, des d’un ordinador, el resultat serà igual que l’original, conservant trames, intensitats, escales de grisos i tonalitats.
És per tot això que sense dubte, la impressió digital és l’alternativa econòmica, de qualitat i ràpida, a la impressió òfset, sempre en tiratges curts.
Els nous sistemes d’impressió digital permeten una personalització i flexibilitat a l’hora d’imprimir que fins fa poc no eren possibles. Creen nous camins i alternatives a la comunicació impresa, millorant la seva efectivitat i donant dinamisme al procés gràfic.