El producte on-line son serveis a un públic seleccionat que utilitza Internet, els serveis comercials en línia es fan mitjançant eines i serveis de forma estratègica i  amb un programa general de Màrqueting de l’empresa.

El e-commerce o comerç electrònic consisteix en la distribució, venda, compra , màrqueting i subministrament d’informació de productes o serveis a través d’Internet. Les Pimes no s’han quedat enrere en aquest nou mercat, pel que han fet dels serveis de la xarxa un lloc que permet accedir als seus productes i serveis durant les 24 hores del dia.

 

e-businessBusiness Intelligence és l’habilitat per transformar les dades en informació, i la informació en coneixement, de manera que es pugui optimitzar el procés amb decisions en els negocis.

Necessitat

Idea

Comunicació i

continguts

Projecte, producte

0 servei

Disseny

gràfic

Procés digital

(Producció)

Proves i

fase Beta

Final del

projecte