Els productes gràfics són una part fonamental del disseny en totes les seves modalitats, les composicions d’informació visual complementa en gran mesura el missatge que es vol transmetre,  tan mateix és tan important en el disseny com els continguts del text.

Necessitat

Idea

Comunicació i

continguts

Projecte, producte

0 servei

Disseny

gràfic

Proves color i

maqueta

Procés de

Producció

Final del

projecte