*****************************************************

L’ arxiu indd és un arxiu creat amb Adobe InDesign,  és un programa de disseny que s’utilitza per dissenyar treballs com pòsters , opuscles , revistes , llibres … principalment a l’industria gràfica.

Els mitjans digitals fan referència al contingut d’àudio, vídeo o imatges que s’ha codificat ( comprimit digitalment ) . La codificació de continguts implica convertir l’entrada d’àudio, vídeo o gràfic en  arxius de mitjà digital, com per exemple , un arxiu PDF, MP3,  AVI…

Un cop codificat el mitjà digital, es pot manipular , distribuir o reproduir  fàcilment en altres equips, així com transmetre a través de xarxes informàtiques.

*****************************************************

El flux de treball (workflow) son les  operacions d’una activitat de treball:  com flueix la informació que suporten les tasques i com se li fa seguiment al compliment de les tasques.

Document

natiu

Procés

digital

Final

procés