Certificat Pixpress

El certificat acreditatiu Pixpress és una competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

 

Aquest certificat és expedit per Pixpress per desembolupar les tasques de preimpressió.

 

El mes important d’aquet servei es, que permet gaudir d’una comunicació B2B les 24 hores del dia els 365 dies del any. Al tenir integrats part dels processos i procediments del nostre sistema ens permet treballar fora dels horaris amb totes direccions.
Eficiencia i eficacia
dels documents
Gestió dels
documents
Estandar de
treball normatiu
B2B