Tenir un projecte clar en tots els ambits: producte, canal, coneixament del procés productiu, cal establir competencies del procés: diseny, maquetació, producció, distribució…