No sempre l’iluminació es l’adecuada per comunicar mitxans  publicitaris, el color que comunica  l’empresa es molt important a l’hora de fer accions de marketing.

Els mitxans audiovisuals  i  grafics  en els diferents canals de comunicació tenen que ser gestionats diferent